0.216.545.32.55 / 56
Özel Bloğumuz

(5-6) Yaş İlköğretime Hazırlık Çalışmaları

İlkokula hazırlık için yaptığımız çalışmalar; serbest çizgi çalışmaları (üç boyutlu çalışmalar) ve düzenli çizgi çalışmalarından (iki boyutlu çalışmalar) oluşmaktadır. Çalışmalarımız önce oyun, müzik, drama, görsel okuma etkinlikleri ve oyuncaklar ile verilmektedir. Öğrencilerin el - göz koordinasyonlarını destekleyici üç boyutlu; çizgi üzerinde yürüme, kumda , farklı zeminlerde parmak takibi, bedenini kullanarak çizgi oluşturma gibi çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin kitap tutma, soldan sağa, yukarıdan aşağıya görsel okuma, doğru kalem tutma becerileri de desteklenmektedir. Daha sonra bu çalışmalar basitten zora doğru hazırlanmış etkinlik sayfaları ile verilmektedir. Çalışma kitaplarımız yaptığımız bu çalışmaları pekiştirilmektedir.

Ses Çalışmaları

Öğrencilerin farkındalıklarını arttırmak amacıyla sınıflarda  ses çalışmaları sadece sesli harflerin verilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Her ay programda ses ve okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri yer almaktadır. Ses etkinlikleri oyun, afiş, broşür, sınıf panoları vb, görsel materyaller kullanılarak verilmektedir. Hafta sonu ödevlerimiz ile velilerimizden destek alınmakta, öğrencilerin bu çalışmaları içselleştirmesi amaçlanmaktadır.

Çizgi Çalışmaları

Çizgi çalışmalarımız iki aşamadan oluşmaktadır.

Çizgi Çalışmalarına Ön Hazırlık (Üç Boyutlu Çalışmalar) 

Eğlenceli oyunlar ve bedensel devinimlerle ile öğrencilerimiz çizgi çalışmalarına geçiş yapmaktadırlar.


Serbest Çizgi Çalışmaları (İki Boyutlu Çalışmalar)

Serbest çizgi çalışmaları, düzenli çizgi çalışmaları için ön hazırlık niteliğindedir. Öğretmenler tarafından hazırlanan çizgi ve ses çalışma sayfaları yıl boyunca düzenli aralıklarla sınıflarda uygulanmaktadır. Sınıf öğretmenleri bu çalışmalara pararlel olarak gruplarında ek etkinlikler gerçekleştirmektedirler.


Düzenli Çizgi Çalışmaları

Okuma yazma faaliyetlerinde üzerinde önemle durulması gereken çalışmalardan birisi de düzenli çizgi çalışmalarıdır. Düzenli çizgi çalışmaları ile öğrencilerin yazıya temel oluşturacak çizgileri kavramaları sağlanır. Ayrıca çizgi kitaplarımız ile çalışmalarımız desteklenmektedir.


6 yaş gruplarının okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, 5 yaş gruplarındaki çalışmalarının geliştirilip çeşitlendirilmesinden ve yeni çalışmalardan oluşmaktadır. Çalışmaların planlanma aşamasında ilkokul birinci sınıf öğretmenlerinin görüş ve desteği alınmaktadır. Öğretmenler tarafından hazırlanan ses ve eğik yazıya hazırlık çalışmaları, her yıl güncelleştirilerek düzenli aralıklarla sınıflara dağıtılmaktadır. Ses çalışmalarımız ilkokul müfredatına uygun olarak hazırlanan ses grupları doğrultusunda, tüm seslerin verilmesi ile devam edilmektedir. Ses çalışmalarında görsel okuma, ses farkındalığı, harf tanıma etkinlikleri yapılmaktadır. Ayrıca, sınıf öğretmenlerinin sınıf içlerinde rutin olarak yürüttükleri paylaşım çemberi saatleri (hava durumu, yoklama, duygu, ses ve kavram çalışmaları) mevcut okuma yazma çalışmalarını pekiştirmektedir.
5 yaş gruplarından başlayıp 6 yaş grup eğitiminin sonuna kadar öğrencilerimizin ses ve çizgi becerilerinin gelişimini yansıtan çalışma örnekleri düzenli olarak evlerine gönderilmektedir

İletişim

Adres : Palandöken Sok. No:2 Erzurum Sitesi Altunizade Üsküdar/istanbul
(Hafize Özal İlköğretim Okulu arkası)
Tel : 0216 545 32 55 - 56
E-Mail : info@altunizadecocukevi.com

Ziyaretçi Sayısı


Arama

Biraz Düşünelim

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

Mustafa Kemal ATATÜRK
Copyright © 2015 Altunizade Çocuk Evi